preloader
ONCE Safety Blunt needle

Safety Blunt needle 18Gx1¼ inch
เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดไม่คมเบอร์ 18G ยาว 1¼ นิ้ว

Product Code: ONBN-18G1/4
เข็มฉีดยาชนิดไม่คมใช้สาหรับ ดูดยาจากขวด (Ampule, Self-open cap Vial) ; ฉีดยาในชั้นกล้ามเนื้อ : Filler ; lipo-injection ; แบ่งเลือดในหลอดทดลอง ; ผสมยาเคมีบาบัด ; ดูดเก็บสารเคมีในห้องปฎิบัติการ

คุณสมบัติ

 • เป็นเข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว
 • ประกอบด้วยตัวเข็ม ฐานเข็ม และปลอกหุ้มเข็ม
 • บรรจุในภาวะปราศจากเชื้อ และเข็มฉีดยาแต่ละชิ้นบรรจุในภาชนะบรรจุย่อยที่เหมาะสม
 • ที่ภาชนะบรรจุอย่างน้อยต้องระบุ
  – ขนาดระบุ และความยาวตัวตัดเข็ม
  – รหัสรุ่นที่ทำ หรือวันเดือน ปี ที่ทำ
  – เดือน ปีที่หมดอายุ วิธีการฆ่าเชื้อ
  – ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว
 • บรรจุภัณฑ์เป็นชนิด Blister pack มีวันผลิตและวันหมดอายุไว้ที่ผลิตภัณฑ์ สมารถเปิดใช้งานง่ายแม้ในห้องผ่าตัด
 • การทำให้ปราศจากเชื้อชนิด Ethylene Oxide มีอายุยาว 5 ปี (Prolong validity)
 • ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น / กล่อง
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน EN ISO 13485:2016, CE 0197, อย.
 • เป็นผลิตภัณฑ์ตราสินค้าของแพทย์ไทย

For further information & support you in other language please contact us via email : puttisak@oncemedicaldevice.com