preloader
Home – TH

ONCE MEDICAL

ONCE Medical ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยเป็นบริษัทในเครือ ONCE Group ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล วัตถุประสงค์ของบริษัทคือการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์และเภสัชภัณฑ์จากนักประดิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย ผ่านโรงงานผลิตเข็มฉีดยาที่มีคุณภาพและผ่านมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในประเทศไทย กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม อีกทั้งเรามีวิสัยทัศน์ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ONCE” ไปทั่วโลก

พวกเราคือ

ONCE MEDICAL

Home – TH

Oncemedical

เราบริหารงานโดยมีบุคลากรที่ทรงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความน่าเคารพ มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Home – TH

Oncemedical

ออกแบบนวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างไซริงค์ เพื่อให้ตรงกับความพึงพอใจของพันธมิตรทุกฝ่าย

Home – TH

Oncemedical

ได้รับความสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนอย่างดี โดยเฉพาะกับลูกค้าของเรา เพื่อที่ยกระดับสุขภาพทุกคนให้ดียิ่งขึ้น

Home – TH

ONE

ด้วยขั้นตอนเดียวและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ก่อนทุกย่างก้าว

NEW

เทคโนโลยีที่แปลกใหม่ที่มอบชีวิตที่ดีกว่า

CREATIVE

ความกระตือรือร้นและความทะเยอทะยาน

EXCELLENCE

ใช้งานง่าย

OUR CORE BRAND VALUES

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

.. นี่คือวลีที่สำคัญสำหรับนวัตกรให้มีอิสระที่จะคิด ทำ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมเปลี่ยนจากความคิดที่เป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรม ซึ่งเราได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนามานานกว่า 23 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพราะสิ่งที่ง่ายที่สุดคือ “การคิด” ที่เราสามารถสร้างสรรค์ได้ใหม่ตลอดเวลาและสิ่งที่ท้าทาย คือ การทำให้สิ่งที่คิดนั้นเกิดประโยชน์ การนำเสนอต่อผู้อื่น โดยเฉพาะการทำในตลาดสำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างไซริงค์ฉีดยา ซึ่งไม่ได้เพียงแค่มุ่งเน้นแค่ยอดขายเท่านั้น “แต่การขายจะต้องให้มากที่สุด เพื่อความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและโรงงานผลิตเข็มฉีดยาแห่งแรกในไทยและอาเซียน”

Home – TH

นพ. พุฒิศักย์ สัตยาประเสริฐ
R&D/ CEO; บริษัท วันซ์ เมดิคอล จำกัด
puttisak@oncemedicaldevice.com

ที่สามารถพูดแบบนี้ได้เพราะเคยเจอด้วยตัวเองมานาน จนถึงตอนนี้ ผมได้มีโอกาสร่วมมือกับนักประดิษฐ์เพื่อนำเสนอผลงานในตลาด ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงตลาดอาเซียนและตลาดโลกด้วย ผมรู้สึกชื่นชมและภูมิใจที่ได้ทำ ดังนั้นขอให้ทุกคนมั่นใจในการจัดการและดูแลผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ ONCE ซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทย เรายินดีที่จะได้ร่วมมือกับนักประดิษฐ์ทุกคนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ผ่านโรงงานผลิตเข็มฉีดยาของไทย

Home – TH

กฤต เติมพิริยะกิจ
ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วันซ์ เมดิคอล จำกัด
krit@oncemedicaldevice.com

กฤตได้ร่วมก่อตั้งบริษัท วันซ์ เมดิคอล จำกัด และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของบริษัท รับผิดชอบแผนการดำเนินงานและการดำเนินการของบริษัท

 

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมผลิตและจัดจำหน่ายยาและอุปกรณ์การแพทย์จากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ กฤตได้นำความรู้และทักษะมาสู่บริษัท ทั้งด้านการจัดการทีมขาย กลยุทธ์กลุ่มผลิตภัณฑ์และการดำเนินการขาย การจัดการคู่ค้าและซัพพลายเออร์ รวมถึงการจัดการงบประมาณ ฯลฯ

กฤษสำเร็จการศึกษา MBA จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาตรีเภสัชศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

We are by your side
in any services

CONTACT US

Please feel free contact me directly

OUR CLIENT & SUPPORTER

Home – TH
Home – TH
Home – TH
Home – TH
Home – TH
Home – TH
Home – TH
Home – TH
 
Home – TH
Home – TH
 
Home – TH
Home – TH