ONCE Medical จะขอมาตอบคำถามว่าราคาเข็มฉีดยาขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ความถูกความแพงที่ว่าจะประกอบด้วยเหตุผลใดบ้าง มาทราบพร้อมกันเลย