preloader

Day: April 21, 2023

วิธีการเลือกเข็มฉีดยาเบอร์ต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งาน

วิธีการเลือกเข็มฉีดยาเบอร์ต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งาน

เข็มฉีดยามีหลากหลายขนาดและความยาว แต่ละแบบก็เหมาะกับการใช้งานแตกต่างกัน ดังนั้นในบทความนี้จะพาทุกคนมารู้วิธีการเลือกเข็มฉีดยาเบอร์ต่างๆ และความยาวต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งาน

ไซริงค์ฉีดยา ONCE ผลิตภัณฑ์แบรนด์คนไทย มีให้เลือกมากมายที่นี่

ไซริงค์ฉีดยา ONCE ผลิตภัณฑ์แบรนด์คนไทย มีให้เลือกมากมายที่นี่

กระบอกฉีดยา มีส่วนประกอบคือตัวกระบอกที่จะมีสเกลบอกและตัวลูกสูบที่จะไว้ดึงยาและเดินยา ในบทความนี้จะพาทุกคนมารู้จักไซริงค์ฉีดยาของ ONCE Medical กัน