อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเข็มฉีดยาได้ผลิตขึ้นมาด้วยกันหลากหลายชนิดและขนาด  เพื่อให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะการใช้เข็มฉีดยาในแต่ละประเภทงานนั้น เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวัง  ดังนั้นเข็มฉีดยาจึงถือเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยและความสะอาดสำหรับทั้งผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้รับบริการเอง ในบทความนี้ ONCE Medical จึงจะพามาทำความรู้จักกับ  Safety Blunt Needle เข็มฉีดยาอีกประเภทหนึ่งที่ควรให้ความสนใจ และไม่ควรมองข้ามเรื่องการใช้งานกับเข็มชนิดนี้กัน

Safety Blunt Needle คือ?

เราคงจะคุ้นเคยกันมากกว่าหากนึกถึงเข็มฉีดยาว่าจะต้องเป็นเข็มที่มีปลายแหลมและคม เพื่อที่จะสามารถฉีดยาให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการด้านสุขภาพได้ดี แต่รู้หรือไม่ว่าเข็มฉีดยายังถูกผลิตขึ้นมาอีกแบบให้ปลายเข็มนั้นไม่มีความแหลมคม  คือเป็นเข็มปลายทู่อย่าง Safety Blunt Needle ที่เป็นเข็มฉีดยาชนิดไม่คม เนื่องจากเป็นเข็มที่ได้ออกแบบขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเป็นหลัก  เพื่อลดการบาดเจ็บจากการใช้เข็มที่อาจทำให้เป็นเหตุเกิดการติดเชื้อขณะใช้งานลงได้

Safety Blunt Needle เหมาะกับการใช้งานแบบไหน?

ด้วยการคิดขึ้นเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยกว่า Safety Blunt Needle  จึงเป็นเข็มฉีดยาปลายทู่ที่มีขนาด 18G ยาว 1 ¼ นิ้ว ปลอดเชื้อเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง เหมาะกับการใช้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฉีดยา ด้วยการดูดยาออกจากขวด (Ampule, Self-Open Cap Vial) ในลักษณะปลอดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้สำหรับการฉีดยาในชั้นกล้ามเนื้อที่เรียกว่า Filler; Lipo-Injection ซึ่งเข็มชนิดนี้ก็มักคุ้นเคยกันดีในคลินิกด้านความงามเช่นกัน  รวมไปถึงการใช้งานในห้องปฏิบัติการทั้งการใช้แบ่งเลือดในหลอดทดลอง การใช้ผสมยา และการดูดเก็บสารเคมีสำหรับด้านเคมีบำบัด

ลักษณะการใช้งานที่สำคัญของหัวเข็มแบบ Safety Blunt Needle

หัวเข็มประเภท Safety Blunt Needle หรือหัวเข็มแบบทู่นี้แม้จะมีลักษณะคล้ายกับเข็มปลายแหลม แต่เข็มแบบปลายทู่มีลักษณะการใช้งานที่สำคัญ ด้วยกระบวนการทำงานที่ละเอียดไปกว่านั้นเพื่อการนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจาะจงมากยิ่งขึ้น โดยเข็มปลายทู่มีลักษณะการทำงานที่สำคัญโดยแบ่งเป็นสองแบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ

  • Blunt Filling Needles คือการใช้เข็มปลายทู่ในการดึงหรือดูดตัวยาออกจากบรรจุภัณฑ์ยาที่ปิดสนิท  เพื่อถ่ายตัวยาไปยังภาชนะที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากเชื้ออื่นๆ ยิ่งขึ้น
  • Blunt Filter Needles คือการใช้เข็มปลายทู่โดยมีแผ่นกรองเสริม  ซึ่งการใช้ตัวกรองนี้เป็นการกรองและสกัดอนุภาคของแข็งจากสารละลายที่เป็นของเหลวออกจากกัน จากการผสมสารละลายที่ได้จากสารในรูปแบบผงนั่นเอง

การใช้เข็มปลายทู่ในการดูดหรือดึงตัวยาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฉีดยานั้น ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากตัวยาส่วนใหญ่ไม่มีการบรรจุไว้ล่วงหน้าในรูปแบบของหลอดพร้อมฉีด นอกจากในกรณีของการใช้ยาอินซูลิน ซึ่งในการใช้เข็มแบบปลายแหลมในการดึงยานั้นก็สามารถทำได้ แต่วิธีดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการบาดเจ็บจากปลายเข็มที่แหลมได้ การเลือกใช้เข็มปลายทู่จึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าในการสกัดและการถ่ายโอนของเหลวหรือยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 ข้อการใช้งาน Safety Blunt Needle ที่ไม่ควรมองข้าม!

แม้ว่าหัวเข็มแบบ Safety Blunt Needle หัวเข็มแบบทู่จะไม่มีความแหลมคม  แต่ก็ยังถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ควรให้ความสำคัญและความใส่ใจในการใช้งาน  เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้น  ONEC Medical  จึงมีข้อแนะนำและข้อปฏิบัติในการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับเข็มแบบทู่มาฝากกัน

1.คอยระวังไม่ให้เข็มปนเปื้อน

การใช้อุปกรณ์ในกระบวนการทางการแพทย์นั้น  เรื่องของการปลอดเชื้อเป็นสิ่งที่จะต้องพึงระมัดระวังเป็นอันดับแรกๆ  ยิ่งการใช้เข็มด้วยแล้วนั้นยิ่งจำเป็นที่จะต้องคอยระมัดระวังการปนเปื้อนให้มากที่สุด  การใช้เข็มทุกประเภทรวมถึงเข็มปลายทู่ จะต้องเลือกที่บรรจุภัณฑ์มาอย่างมิดชิดผ่านกระบวนการปลอดเชื้อ และจะต้องสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อมีการใช้เข็ม  หลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวเข็มโดยจะต้องจับที่ฐานพลาสติกเสมอ ห้ามสัมผัสกับท่อโลหะของเข็ม เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อไม่พึงประสงค์

2.ตรวจสอบการใช้หัวเข็มกับหลอดฉีดยาให้ดี

การใช้งานส่วนใหญ่ของเข็มปลายทู่จะใช้เพื่อการถ่ายโอนสารละลายหรือดึงยาจากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งก่อนใช้ควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่า หัวเข็มที่จะต้องใช้สามารถที่จะใส่เข้ากับกระบอกฉีดยาได้หรือไม่ เพราะหากแกะหัวเข็มออกมาจากบรรจุภัณฑ์แล้ว จะทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนหากไม่ได้ใช้ทันที

3.ควรฆ่าเชื้อที่บรรจุภัณฑ์หรือขวดยาก่อนสัมผัสเข็ม

ทุกครั้งที่จะใช้งานตัวยาใดๆ  แม้บรรจุภัณฑ์หรือขวดยาจะผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อมาแล้วในขั้นตอนการผลิต   แต่การนำยาออกมาใช้ก็เสี่ยงกับอากาศและพื้นผิวภายนอก  ดังนั้นก่อนการใช้เข็มปลายทู่สัมผัสลงไปบนฝาซีลของขวดยา ควรฆ่าเชื้อขวดยาหรือบรรจุภัณฑ์ของสารละลายอื่นๆ  ที่ต้องการนำมาใช้ก่อนด้วยการใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อทุกครั้ง  เพื่อลดการปนเปื้อนนั่นเอง

4.กำจัดเข็มหลังการใช้อย่างเหมาะสม

เข็มประเภท Safety Blunt Needle เป็นหัวเข็มปลายทู่ที่ไม่สามารถเจาะทะลุพื้นผิวได้ง่ายก็จริง แต่หลังการใช้งาน การกำจัดที่ถูกต้องนั้น ควรที่จะนำไปทิ้งลงในภาชนะสำหรับทิ้งของมีคม จึงจะปลอดภัยกว่า เพื่อป้องกันการเจาะทะลุที่อาจเกิดขึ้นได้ และเป็นการป้องกันเชื้อปนเปื้อนอีกด้วย

ไม่ควรมองข้าม! Safety Blunt Needle คือเข็มฉีดยาแบบไหน พร้อมข้อแนะนำการใช้งาน

เป็นอย่างไรกันบ้างกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับ Safety Blunt Needle ที่ทาง ONCE Medical นำมาฝากกัน หวังจะเป็นประโยชน์กับหลายๆ คนให้ได้รู้จักกับเข็มชนิดนี้กันมากขึ้น  และหากใครที่สงสัยอยู่ว่าเข็มฉีดยาซื้อที่ไหนได้บ้าง ถ้าสนใจสั่งซื้อเข็มฉีดยาคุณภาพสูงอย่างเช่น ONCE Safety Blunt Needle และเข็มฉีดยาแบบอื่นๆ ก็สามารถสั่งซื้อได้จาก ONCE Medical ของเรา คุณจะมั่นใจได้ในคุณภาพของเข็มฉีดยาและหลอดฉีดยาที่ผ่านการรับรองจากหลากหลายมาตรฐานที่เชื่อถือได้  ในราคาเข็มฉีดยาที่เหมาะสมกับคุณภาพโดยผู้ผลิตในไทยเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดียิ่งขึ้น

 

สนใจสั่งซื้อเข็มฉีดยาคุณภาพสูงจาก ONCE Medical 

สามารถติดต่อได้ผ่านทาง

เบอร์โทร +66(0)34 422 449

Hotline +66(0)89 9009 185

LINE OA @oncemedical

เบอร์โทรสาร +66(0)34 413 514 (Auto)

สำหรับข้อมูลทั่วไป สามารถติดต่อได้ผ่านอีเมล contact@oncemedicaldevice.com