ถ้าพูดถึงการฉีดยาแล้วนั้น จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนอันได้แก่ ไซริงค์ฉีดยา เข็มฉีดยา และยาที่จะนำมาฉีด เพื่อที่จะได้นำยาเข้าสู่ร่างกายได้ แต่ขั้นตอนและวิธีการฉีดยานั้นมีเรื่องที่ต้องใส่ใจอย่างมาก เพื่อความปลอดภัยต่อแพทย์ พยาบาล และคนไข้ วันนี้ ONCE Medical จะมาบอกวิธีการใช้ไซริงค์ฉีดยาที่ปลอดภัยกัน

จะเลือกไซริงค์อย่างไรดี?

ก่อนที่จะใช้ไซริงค์นั้น จำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่า ไซริงค์หรือกระบอกฉีดยานั้นมีทั้งแบบใช้แล้วทิ้ง ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของยา โดยหลักการในการเลือกใช้ไซริงค์มีดังนี้

  1. ปริมาณยา – จำเป็นต้องเลือกขนาดของไซริงค์ให้เหมาะสมกับปริมาณยา กล่าวคือถ้าต้องฉีดยาปริมาณ 10 ซีซี ก็ควรเลือกไซริงค์ที่ขนาดใกล้เคียง 10 ซีซี ไม่ควรเลือกปริมาณ 5 ซีซีที่ต้องดูดยา 2 รอบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนระหว่างฉีดยาได้ รวมถึงกรณีที่ฉีดยาในปริมาณ 0.5 ควรเลือกไซริงค์ขนาด 1 ซีซี เพื่อให้สามารถวัดค่าได้ละเอียดและดูดยาออกมาได้ตรงความต้องการพอดี โดยทั่วไปไซริงค์ฉีดยาจะมีเบอร์ 1, 3, 5, 10, 20 และ 50 ml
  2. ชนิดของยา – ยาบางตัวอาจมีฤทธิ์เป็นกรดซึ่งสามารถกัดไซริงค์ที่ทำมาจากพลาสติกได้ ดังนั้นควรที่จะเลือกใช้ไซริงค์แบบแก้วแทน เพื่อป้องกันยากัดกระบอก ทำให้ตัวเลขภายนอกเลือน ตลอดจนกัดกระบอกสูบจนไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้

 

วิธีใช้ไซริงค์ฉีดยาให้ถูกต้องและปลอดภัย

ONCE Medical รวบรวมวิธีใช้ไซริงค์ฉีดยา ต้องใช้แบบนี้จะได้ปลอดภัยนะ!

โดยปกติแล้วนั้น ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานทางการแพทย์ต่างเชื่อว่า การเปลี่ยนไซริงค์และเข็มฉีดยาที่ดูดยาจะดีกว่า ไม่มีการปนเปื้อน โดยกระบวนการใช้ไซริงค์ฉีดยานั้นจะเริ่มจากการเจาะเข็มฉีดยาเข้าไปในขวดเพื่อดูดยาก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเป็นอีกเข็มหนึ่ง เพราะเข็มแรกนั้นจะมีความสกปรกและมีการปนเปื้อน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเปลี่ยนเข็มหรือไซริงค์ไม่ได้ลดโอกาสในการปนเปื้อนเลย เนื่องจากเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกต่างๆ นั้นจะเกาะอยู่บริเวณปากขวดยา จึงสามารถเข้าไปในตัวยาได้ตั้งแต่การดูดยาครั้งแรก ดังนั้นเพื่อลดโอกาสในการปนเปื้อน ควรที่จะทำความสะอาดปากขวดให้เรียบร้อยก่อน เพราะหากไม่ทำความสะอาดปากขวด เมื่อดูดยาเข้าไป เชื้อโรคที่ติดอยู่ที่ปากขวดก็จะเข้าไปกระจายที่อยู่ที่ตัวยา ต่อให้เปลี่ยนเข็มก็ไม่ได้ช่วยป้องกันเชื้อโรคอยู่ดี

ดังนั้นวิธีดูดยาจากขวดที่ถูกต้อง คือ ก่อนเริ่มดูดจะต้องทำความสะอาดปากขวดยาด้วยแอลกอฮอล์ก่อน จากนั้นรอให้แอลกอฮอล์แห้ง แล้วนำเข็มฉีดยาพร้อมไซริงค์เจาะลงไปที่ขวดยาแล้วจึงดูดยาออกมาตามปริมาณที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเข็มฉีดยา ซึ่งวิธีการนี้สอดคล้องกับแคมเปญ One Needle, One Syringe, Only One Time ที่เป็นการรณรงค์ให้ใช้เข็มฉีดยาและไซริงค์ เพียงแค่ครั้งเดียว

โดยข้อดีของการใช้ไซริงค์ฉีดยาแบบนี้ มีได้แก่

  • สามารถป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่ปากขวดลงไปกระจายในขวดยาได้และลดโอกาสในการปนเปื้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการเปลี่ยนเข็มและไซริงค์
  • ลดขั้นตอนความยุ่งยากในการฉีดยา เพราะสามารถใช้เข็มดูดยาได้เลย ไม่ต้องเปลี่ยนเข็มหลังจากดูดยา
  • ลดงบประมาณในการใช้เข็มหรือไซริงค์ได้ เพราะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเข็มหรือทิ้งเข็ม
  • ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากลดขั้นตอนความยุ่งยากลง ไม่ต้องเปลี่ยนเข็ม ที่ปกติแล้วมักจะเกิดโอกาสในการที่เข็มตำได้

กล่าวได้ว่าวิธีการใช้เข็มและไซริงค์ฉีดยาแบบนี้มีประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์ได้ รวมถึงลดโอกาสการปนเปื้อนที่อาจส่งผลต่อผู้ที่ได้รับยา เพียงแค่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ปากขวดยาก่อนใช้งานเท่านั้น

 

เกี่ยวกับ ONCE Medical

ONCE Group ได้ก่อตั้งบริษัท ONCE Medical ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเข็มฉีดยาชั้นนำในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลไทย โดยไซริงค์หรือเข็มฉีดยาที่ผลิตจาก ONCE Medical จะมีการผสานเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา ได้ผ่านการรองรับมาตรฐานระดับนานาชาติและองค์การอาหารและยาของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะเป็นการพัฒนาให้สุขภาพของผู้ป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ดีขึ้น

 

สนใจติดต่อผ่านทาง 

เบอร์โทร +66(0)34 422 449

LINE OA @oncemedical

เบอร์โทรสาร +66(0)34 413 514 (Auto)

สำหรับข้อมูลทั่วไป สามารถติดต่อได้ผ่านอีเมล contact@oncemedicaldevice.com